Regler för annonsering

Generella regler

För att få annonsera måste man vara huvudmedlem i FörNEM. 
Material skickas till styrelsen i mailen nedan.
Frågor hänvisas till ovanstående adress. 
Meddela även på denna när annons ska tas bort. 


Uppfödare

Om Du vill stå med i uppfödar-registret, bifoga foto/foton, meddela om Du är diplomerad uppfödare och hur Du helst vill bli kontaktad (ett alternativ). Bifoga även länk till hemsida etc. om Du vill att det ska vara med. 
För att stå med i registret fyller man i formuläret nedan.


Kattungar

Vi vill att kattungar som förmedlas genom FörNEM ska ha bästa förutsättningar till ett friskt liv.
För att få annonsera Dina kattungar här ska därför föräldrarna vara HCM-och PKD-scannade negativt. Fotokopior ska mailas till föreningen alt ska vara inlagda i SVERAKs stambok.
Vi vill att Du bifogar länk till provparning, foton, dina kontaktuppgifter och länk till hemsida etc om så önskas.
Annonsen tas bort när kattungarna är tre månader om inte annat är överenskommet. Meddela när kattungarna hittat sina hem. 

Fodervärd

Här kan Du som söker fodervärd och Du som önskar bli fodervärd annonsera. Skriv en presentation om Dig och vad Du önskar och vart Du bor.
Söker du fodervärd vill vi att du meddelar vilka tester som är gjorda. Kopior på HCM och PKD om de inte redan är registrerade i SVERAKs stambok. Övrig info som kan vara bra är en kort presentation, länk till provparning, hemsida, foton och kontaktuppgifter.

Avelshanar

FörNEM verkar för att rasen ska behållas frisk, att katter som tas i avel har en god fysisk och psykisk hälsa. Vi har ett ansvar mot rasen och våra köpare, därför ska avelsdjur vara HCM- och PKD-scannade med negativt resultat för att få annonseras här. Bifoga kopia på hälsotesterna (alt att de finns i SVERAKs stambok) samt länk till stamtavla och foto/foton, 1-3 st, till annonsen. Vi rekommenderar även att alla avelsdjur är blodgrupperade och FIV och FeLV-testade negativ samt neg parasittest. Meddela oss om det gjorts. 
Tänk på att; för att registrera kattungar i SVERAK ska hanen dessutom ha godkänt nevelbråcksintyg samt godkänt testikelintyg. 
Bor hanen hos fodervärd ska ägarens namn stå med och ev kontakt om annan än ägaren, samt vart hanen finns. 
Glöm inte att be oss ta bort annonsen när hanen inte längre är tillgänglig i avel!

Planerade kullar

Bifoga länk till provparning, testresultat på föräldrarna och skriv beräknad nedkomst. Annonsen tas bort två veckor efter det beräknade födelsedatumet. 

Omplaceringar

Här går det bra att annonsera katter som behöver omplaceras. Bifoga stamtavla och meddela om hälsotester gjorts. Bifoga resultat om sådana finns och även presentation av katten.