Allergi

Neva Masquerade och allergi?

Allergi alla kattälskares fasa

I åratal skrattade allergispecialisterna när patienterna svor på att de klarade av att umgås med vissa katter, medan andra orsakade dem nysattacker eller pipande luftrör. Vissa kattägare upplevde också att de inte var allergiska mot sina egna djur men att andras katter kunde ge dem symptom.
Forskade som studerat sätt att reducera kattens allergener har faktiskt funnit att vissa katter genomgående fäller lägre halter av allergen.
Patienter och kattägare hade alltså rätt. Olyckligtvis, finns det inga bra sätt att identifiera de "hyperallergeniska" katterna i förväg.
Det man kan konstatera är att hormonerna är kopplade till mängden allergener hos katten. Det visar sig att hankatter fäller väsentligt större halter av allergener än honkatter. En kastrerad hane där emot fäller betydligt färre än en okastrerad hane.

Hår, urin, mjäll och saliv gör inte katten allergiframkallande

Forskare misstänkte länge att hår, urin, saliv och mjäll var en källa till allergi. Amerikanska forskare hävdar nu att den viktigaste orsaken till allergi mot katt beror på kattens talg, ett fett sekret från djurets talgkörtlar som finns i huden speciellt omkring svansroten. Dess funktion är okänd, men talg kan vara viktig för hudens och pälsens kondition, som individuell doft och kattens sexuella beteende. Talg är den huvudsakliga källan till den kraftigaste av kattens allergener, Fel d 1 (förkortning för Felis domesticus, dvs tamkatten).
Talget torkar och flagnar till små partiklar som lätt bärs av luften. Tvärt emot andra allergener, som pollen eller dammpartiklar som är 10 gånger större, så landar knappt talgpartiklarna på marken. Faktum är att de luftburna partiklarna av Fel d 1 är lika stora som de små dropparna i de sprayer som används för medicinskt bruk gjorda för att tränga in i bronkerna
Inte konstigt att allergi mot katt ofta leder till astma! Partiklarna tränger inte bara in i mattor och stoppade möbler, de fastnar på väggar, tak, hår och kläder. Detta gör att de kan färdas nästan överallt. Luftburna kattallergener kan lätt detekteras i hem utan katter, i skolor och till och med på sjukhusen.
Fel d 1 är långlivad och överlever i månader eller år efter att katten försvunnit från platsen. Det är därför vissa av dem som lider av kattallergi är skeptiska: "Jag lämnade Tusse till mina grannar i tre veckor, och mina symptom blev inte ett dugg mindre".

Forskning för utvecklingen framåt för att göra dig motståndskraftigare och din katt mindre allergiframkallande

Specialister och allergiker drömmer om att upptäcka ett sätt att behandla katten, inte patienten. Olyckligtvis, de flesta av våra försök har blivit en besvikelse.
Två hoppfulla framsteg- ett spray som reducerar mjällbildning och acepromazine, ett animaliskt lugnande medel rapporteras göra katten mindre allergiframkallande. En studie 1995 av Detroits Henry Ford Hospital visade tyvärr att dessa inte hade någon effekt på Fel d 1.
Ett annat lovande framsteg- veckovis badande av katten visade positiva resultat i flera mindre studier, men studien från Detroit visade att även denna behandling inte hade tydlig effekt.
Att bada eller duscha katten kan nog hjälpa den som är överkänslig men kanske inte den som är svårt allergisk.

Så är det inget vi kan göra?

Fel d1 styrs av hormonerna och hanar producerar substantiellt större mängder av det. Även om kastrering av en hane minskar exponeringen av allergenen, till en "säker" nivå för den allergiske kattägaren är det fortfarande mycket osäkert och man kan inte vara säker på att symptomen kommer att minska.

Allergisprutor kan hjälpa mot kattallergi

Det är några saker du bör veta innan du överväger att ta sprutor. Metoden är obekväm. Normalt ges dessa små injektioner (immunotherapy) två gånger i veckan i sex månader, därefter var tredje eller fjärde vecka i tre till fem år.
Reaktioner mot sprutorna förekommer. På grund av att serumet är gjort av extrakt från det ämne du är allergisk emot, finns det alltid en risk att få en allvarlig reaktion, från nässelfeber eller nässelutslag till anafylaktisk chock. Lyckligtvis är de allvarliga reaktionerna sällsynta och de visar sig redan på läkarbesöket. Reaktioner kan då snabbt behandlas.

På plussidan, bortsett från reaktioner, så hjälper behandlingen. I USA räknar man med att 80% fallen leder till förbättring. Hur mycket förbättring?
Målet är att öka toleransen mot kattallergen tiofalt. Det är jämförbart med att öka toleransen mot solljus genom att använda solkräm med solskyddsfaktor 10. Du kan stanna i solen 10 gånger längre i solen utan att du bränner dig, men du kan fortfarande bränna dig.

Även om det inte är ett botemedel, så är behandlingen mer effektiv än annan medicinering eftersom den behandlar orsaken, inte bara symptomen.
Nyare, högförädlade extrakt har gjort tester och behandling mycket mer precis och effektiv, och innovativa former av immunoterapi är fortfarande under utveckling och lovar ännu mer säkerhet och effektivitet.

Att finna lindring

Om du är ovillig att ge upp din katt är du inte ensam, omkring 75% av kattägarna skulle väljer att behålla sin katt även om deras läkare avråder dem. Men innan du bestämt dig, var ärlig mot dig själv. Om du eller någon familjemedlem är allvarligt sjuk i astma eller har allergi orsakad av katten, gör du ingen en tjänst genom att behålla katten i hemmet. Oftast är det klokast och barmhärtigast att hitta ett nytt hem till katten. Kom ihåg att fortsatt exponering kan leda till ökade symptom.
Men väljer du att fortsätta leva med din kompis så kan du ändå göra en del för att minimera exponeringen av allergen och behandla symptomen få följande sätt.

Bor du på landsbygden kan du låta din katt vistas utomhus en del av dagen.

Du kanske har möjlighet att göra en stor rastgård så att katten stora delar av dygnet kan vistas ute. Även om katten föredrar att vara inne under den kalla delen av året så kan det vara alldeles idealiskt att låta katten använda rastgården under den pollenrika våren. Detta kan faktiskt lösa de värsta problemen för många.
Om det alternativet inte finns, försök åtminstone att hålla sovrummet "kattfritt" ( du tillbringar en tredjedel av ditt liv där). Kroppen kan då återhämta sig.

Reducera antalet kattallergen-ansamlingar

Eftersom Fel d1 tränger in överallt i hemmet kan det hjälpa att reducera ansamlingar av allergenet, t ex mattor som innehåller 100 gånger större halter än vad som finns på ett hårt golv. Madrasser och kuddar kan täckas av lufttäta omslag. Försök att minska antalet stoppade och klädda möbler, speciellt i sovrummet. Avlägsna överflödiga böcker, prydnadsföremål och andra dammsamlare.

Var speciellt försiktig vid dammsugning

Som faktiskt kan förvärra dina symptom när de små partiklarna går rakt igenom filtret och bildar moln av Fel d1. Låt gärna någon annan dammsuga eller använd speciella dammsugarpåsar eller dammsugare som innehåller inbyggda högeffektiva (HEPA) filter. Här kan du läsa mer och köpa HEPAfilter.

Låt gärna någon annan i familjen tömma kattens kisslåda.

Effektiva fristående luftrenande apparater

Som innehåller HEPA-filter löser inte problemet men kan förbättra din ansträngningar att reducera allergenerna.

Ta din medicin

Ta dina mediciner. Tro inte att du kan tvinga kroppen att tolerera allergenerna. Det är inte samma sak som att vaccinera sig enligt den metod som tidigare beskrevs.

Behandla dina övriga allergier

Få personer är allergiska bara mot katt. Genom att hålla kontroll på dina allergier mot pollen, mögel och damm kan din allmänna tolerans mot katt öka betydligt.
En bra läkare kan hjälpa dig med dessa problem och remittera dig till en specialist om det är nödvändigt.

Var observant på symptom men tro inte att alla tecken beror på allergi

Om många av dina släktingar har eller har haft allergi, tredubblas risken för att du skall bli allergisk, då kan du vara lite extra observant.
Observera om följande händer frekvent:

  • Symptomen minskar när du är borta på semester, även om det tar några dagar innan de avtar.
  • Symptomen uppträder året runt, snarare än säsongsvis.
  • Barnen är frekvent sjuka med rinnande näsor, hostningar och med rossliga halsar.

Till sist...

Din katt är en familjemedlem som älskar dig, förhasta dig inte i dina beslut.
Artikeln var menad att visa att det trots allt inte behöver vara en katastrof om det inträffar.
Det finns en hel del lösningar och mildring på problemet. Vi kan nog vara ganska säkra på att vi inom några år har ännu bättre alternativ.
Glöm inte att katten har andra positiva inverkningar på oss människor, men riskera inte ditt liv om du är allvarligt sjuk.

Författare Maria Westh