Hälsa & Avel

FörNEM vill samla alla seriösa uppfödare för ett gemensamt avelsarbete för vår ras.

Syfte

FörNEM vill verka för att rasen ska vara frisk och sund, för ett gott avelsarbete,  samt för ett bra samarbets-klimat mellan uppfödare av Neva Masquerade och Sibirisk katt.

Mål

  • FörNEM:s mål är att informera och sprida kunskap om genetik, sund avel, inavels-faktorer, sjukdomar och hälsovård, främst via hemsidan.
  • Informera om och svara på medlemmarnas frågor gällande parning och avel. 
  • Bistå vid frågor rörande linjer i stamtavlor.
  • Underhålla ett avelshane-register, dit medlemmarna kan anmäla sin hankatt, där honkatts-ägare i sin tur kan hitta en lämplig hane.
  • Om din katt eller avelsbesättning drabbas av sjukdom ska du kunna få råd och stöttning när du känner att du behöver. Uppgifterna behandlas konfidentiellt av FörNEM:s styrelse.
  • Att alla Neva Masquerade i avel ska testas mot HCM, PKD, FIV, FelV, parasittestas och blodgrupperas. FörNEM önskar även att avelsdjuren DNA-testas.
  • Hälsorådet ska fortsätta arbeta med frågor gällande avelsbasen och hälsan i vår ras, för att underlätta att en sund avel bedrivs.

Hälsorådet