Hälsoprogram & Avelsrekommendationer

Hälsoprogram

Hälsoprogram tillämpas i olika raser först när man fått problem i sitt avelsarbete. 

Neva Masquerade är en ras som är relativt frisk och därmed saknar hälsoprogram i SVERAK.
Här finns allmän information om hälsoprogram från Pawpeds.
Här finns allmän information om hälsoprogram från SVERAKAvelsrekommendationer

För att behålla rasen frisk och för att slippa hälsoprogram rekommenderar vi i FörNEM att alla uppfödare testar för HCM, PKD, blodgrupperar och testar för FIV och FeLV samt DNA-testar.  

Vi rekommenderar även att man testar alla avelsdjur inför varje parning/parningssäsong mot parasiter. Samt att avla endast på friska katter med bra temperament.

 
Önskad inavelsgrad ska vara så nära 0% som möjligt. Vi rekommenderar att inavelsgraden inte är mer än 3, 13% på fyra generationer, vilket innebär parning mellan halvkusiner. Detta för att undvika inavelsproblem i rasen.
Här kan du räkna ut inavelsgraden på din tilltänkta parning.

För att bredda avelsbasen är det bättre om man använder fler hanar under kort tid än att samma hane används för mycket. Det kan räcka med att en hane är fertil sitt första levnadsår och ger ex 4-5 kullar och därefter kastreras. På så sätt kanske fler köpare skulle vara villiga att försöka hålla sin hane fertil för att främja rasens utveckling. 
En viktig aspekt när man väljer hane är därför att se hur många avkommor han redan har och hellre välja en som inte gett så många avkommor.  Används en hane för mycket tappar vi genetisk variation. Skulle det visa sig att han bär på någon sjukdom så kan det dessutom vara många katter som kan vara/bli drabbade. Det kan även bli svårt att hitta avelsdjur i nästa generationer som inte är släkt med varandra. 
Vi kan även få inavelsproblem som; kullar med färre antal katter i, problem vid förlossning och dåligt immunförsvar.HCM

HCM- Hypertrofisk CardioMyopati är en av de vanligaste hjärtsjukdomarna och upptäcks vanligast hos katter mellan 1-5 år.

Pawpeds har ett hälsoprogram för Sibirisk katt inklusive Neva Masquerade som vi rekommenderar att uppfödare följer.

Första testet sker innan första parningen, gärna samtidigt som PKD-testet, vanligtvis vid ett års ålder. Därefter rekommenderar Pawpeds att man testar årligen upp till tre års ålder, därefter vid fem år och om katten varit extra viktig för avelsarbetet även vid åtta års ålder.
Här kan ni läsa den fullständiga texten.
Blankett för HCM-scanning.PKD

PKD är en relativt (upptäcktes i rasen 2019) ny sjukdom i vår ras som ärvs dominant. Dvs att det räcker med att en av föräldrarna har sjukdomen. 

Har katten PKD föds den med cystor. Dessa kan inte bli fler, utan växer med ålder. Har katten få cystor ska sjukdomen inte påverka kattens hälsa. Men om den har många kan det leda till njursvikt. Det finns ingen bot mot sjukdomen och katten ska inte användas i avel. Utrustningen ska vara på minst 12 MHz och veterinären ska ha erfarenhet av njurscanning. Vi rekommenderar att samtliga avelsdjur testas med ultraljudscanning vid ett års ålder, samtidigt som HCM-scanningen görs. Detta för att vi inte vet tillräckligt hur sjukdomen ärvs. Om katten testar positivt är det av studiesynpunkt intressant att ta DNA-test för att se om det är PKD-1-genen som katten har eller inte.

Då provet görs optiskt är det viktigt att avkommor efter friade föräldrar även testas då det kan visa fel på grund av den mänskliga faktorn.

Blankett för PKD-scanning. 
Blodgruppering, FIV och FeLV

Dessa kontrolleras vid ett blodprov alternativt att man gör ett DNA-test för blodgrupperingen.

Enligt lag är det förbjudet att para en hona med blodgrupp B med en hane med blodgrupp A.
Två katter med blodgrupp A kan få kattungar med blodgrupp B om båda katterna bär på blodgrupp B. För sällskapskatter spelar blodgruppen ingen roll.
Om man parar en B-blodshona med en A-blodshane uppstår Felin Neonatal isoerytrolys.
FIV är katternas motsvarelse till HIV.
FeLV- Felint Leukemi Virus är ett virus som angriper benmärgen och kattens vita blodkroppar, vilka är kroppens försvar mot olika sjukdomar.Parasiter

Parasiter är vanligare än man tror. Katterna behöver inte ha några symtom. Det smittar via avföring. När katterna tvättar sig får de det i munnen och över pälsen. Det kan därför spridas på ex. vid parning och kattutställning (trots att man inte varit i kontakt med någon avföring). Det kan även smitta om du hälsar på någon annan med katter. God basal hygien minskar risken för spridning. 

Vid import bör man sätta katten i karantän och ta parasitprover då ex Giardia är vanligt förekommande.

SVA har "parasitpaket" som inkluderar Trichomonas, Giardia och Cryptosporidium. 

Remiss parasitpaket  Sök på GiardiaAvelsrekommendationer angående antal avkommor för Neva Masquerade.

Neva Masquerade är en ras som har ökat kraftigt i popularitet och som inte längre räknas som en numerärt liten ras, dvs den har fler registreringar än 300 katter/år.

FörNEMs Hälso- och avelsråd har arbetat med att ta fram statistik utifrån rasens storlek, hanar/honor använda i avel samt antal födda kattungar under år 2021. Baserat på den statistiken har Ylva Stockelberg-kattuppfödare, föreläsare och författare inom kattuppfödning, avel och genetik, tidigare ledamot för SVERAKs avelsråd gett FörNEM följande avelsrekommendationer:


För en numerärt stor ras med exempelvis fler registreringar än 300 st per år, som Neva Masquerade har, bör följande beräkning användas:


  • Om en hona får max fyra till fem kullar under sin levnad bör inte en enskild hankatt få mer än dubbel så många kullar, det vill säga åtta till tio normalstora kullar, för att inte få för stort genomslag.

  • Det är farligare för rasen att en hane får åtta kullar på ett år än samma antal på fem år.

  • För raser som haft problem med överanvändning av hanar som haft någon negativ gen, så är det mycket vanligt att man använder många olika hanar, och att de bara får 1-3 kullar var.

  • Med så många Neva Masquerade hanar att använda så rekommenderas max 8-9 kullar per hane, totalt.


Faran med att överanvända en hane.

Aveln är effektivast då antalet hanar och honor i avel är så lika som möjligt. Detta ger en ras bästa möjligheter på sikt.


Faran med att överanvända en hane är bland annat:

  • Att om denne bär på någon negativ gen (defekt) så sprids denna mycket.

  • Att det är svårt att hitta någon att para med när hanen finns i många stamtavlor.

  • Andra hanar som (också) är friska och trevliga inte används och deras gener går förlorade.


Författare Ylva Stockelberg, 2022-05-17

Faran med att överanvända en hane.

Aveln är effektivast då antalet hanar och honor i avel är så lika som möjligt. Detta ger en ras bästa möjligheter på sikt.


Faran med att överanvända en hane är bland annat:

  • Att om denne bär på någon negativ gen (defekt) så sprids denna mycket.

  • Att det är svårt att hitta någon att para med när hanen finns i många stamtavlor.

  • Andra hanar som (också) är friska och trevliga inte används och deras gener går förlorade.


Författare Ylva Stockelberg, 2022-05-17
Hälsoregister

FörNEM för inga egna öppna hälsoregister än utan hänvisar i stället till "Mina katter/Mina sidor" på SVERAK. Där kan Du själv ladda upp hälso- och avelsintyg så som HCM, PKD, avelsintyg mm så att de syns i stamtavlan. 

Till Pawpeds register skickas din katts HCM-resultatet in av veterinären som utförde undersökningen (dock får du skriva ut blanketten själv att ta med till veterinärbesöket).

Däremot har vi enkäter beträffande HCK och sjukdomsrapportering som Ni hittar här.