Testhemsverksamhet

Vill Ni öppna Ert hem för allergiker att testa sig och se om de tål vår vackra ras? Läs mer här:

Önskar Ni komma i kontakt med ett testhem? Läs mer här: