Färggalleri

Neva Masquerade är indelad i fyra färggrupper. 

I färggalleriet nedan finner NI exempel på respektive EMS-kod. I alla EMS-koder förekommer det variationer.  Här finns en förklaring till färgkoderna. Vi förbehåller oss rätten att välja bilder av tydligaste färg och bästa rasstandard. Galleriet uppdateras fortlöpande.