Webshop

För att beställa mailar du produkt, antal, namn och adress till nevamasqueradesverige@gmail.com 

Du får då betalningsinfo på mail. När betalning genomförts skickas beställningen.

Porto tillkommer.


Olga Komissarova - Neva Masquerade Rasstandard

Exklusivt inbundet kompendium om Neva Masquerades rasstandard tolkad av Olga Komissarova. Olga som är domare sedan 2006, allrounddomare sedan 2012,  tolkar, utifrån FIFe:s rasstandard och mer än 10 års egen erfarenhet att döma rasen, Neva Masquerade. Hon analyserar och drar slutsatser med hjälp av mycket illustrativa foton och enkla texter.
Boken är på engelska. 

200 kr för huvudmedlemmar

300 kr för övriga
Porto: 65 kr


FörNEM:s logoband

30 kr/st

Porto: 15 kr