HCM

  Hälso-enkät 

FörNEM värnar om vår ras och har påbörjat ett hälsoarbete genom att ta fram enkäter för att kunna kartlägga våra katters hälsa. Materialet ska sammanställas vartannat år och ska ge oss statistik över hur våra katter mår. Vi ska kunna följa utvecklingen av eventuella sjukdomar och hjälpa oss att se att aveln går åt rätt håll.

Först ut är en enkät om HCM där vi vill se hur läget ser ut bland våra katter. Vi önskar få in en enkät/katt. Vi vill att alla inrapporterar sina katter under perioden 2022-01-01-2024-01-31.

Vi hoppas att Ni vill hjälpa till att kartlägga eventuella linjer med HCM.

Vi behandlar Era personuppgifter konfidentiellt och lämnar inte ut några uppgifter utan Ditt medgivande.

Vi hoppas på ert deltagande för att ge oss rättvisa och representativa siffror.

Hälso-och Avelsrådet