Att välja kattunge

Gratulerar-Du har bestämt dig för att skaffa en familjemedlem till!


Då är det några saker som är bra att veta:

Stamtavla 

Stamtavlan är viktigt även om du tänkt att katten enbart ska vara till sällskap. Stamtavlan är ett bevis på att katten är renrasig och att uppfödaren följt sitt förbunds regler. En stamtavla kan bara uppfödaren ansöka om, det är inget köparen kan ordna efter att katten är köpt. Den ska följa med vid leverans av katten. Stamtavlan ska även följa med om katten byter ägare som vuxen. En katt utan stamtavla är en huskatt. Inget ont om huskatter, men du ska vara medveten om vad du köper.
Läs mer om stamtavlor här

Uppfödare

Uppfödaren ska vara medlem i en kattklubb som är ansluten till ett förbund, tex SVERAK, WCF eller TICA. Det finns fler, men dessa är de vanligaste. SVERAK är störst i Sverige. Är uppfödaren är ansluten till ex SVERAK finns riktlinjer att följa och avtal man ska använda när man säljer katt. Det finns ex tingningsavtal, överlåtelseavtal och fodervärdsavtal. När du hittat en uppfödare brukar man få komma och se och ev tinga kattungarna när de är ca 6-8 veckor. Många uppfödare låter reservera kattungen tidigare, men pga risk för infektioner väntar man lite med att ta emot besök. 

Vid besöket ser du hur kattungarna har det. Det ska vara rent och snyggt för att kattungen ska ha bästa chans att vara frisk och ha lärt sig gå på toa ordentligt. Du ser hur de är i temperamentet, de ska vara nyfikna och vilja komma fram och hälsa och leka. Om du inte prickar in en sovpaus. Du ser även hur kattmamman är mot dig, hon har en viktig roll i att lära ut samspelet med människor. Uppfödaren har också en viktig roll med att socialisera kattungarna, och måste ha tid med varje kattunge. 

Utseendemässigt hänvisar vi även där till att se på kattungarnas båda föräldrar. Neva Masquerade-kattungar föds alla ljusa och färgar ut med tiden. Det sägs att efter tre pälsbyten har katten färgat ut helt och aven fått sin rätta pälskvalitet.

Vid besöket är det också viktigt att be att få se stamtavla och testresultat, se nedan.

Hälsotester

Vissa raser har hälsoprogram att följa. Neva Masquerade har inget hälsoprogram då rasen anses relativt frisk. Hälsoprogram införs först när rasen har fått problem. FörNEM rekommenderar ändå att man gör hälsotester för att rasen ska slippa få problem så att man tvingas till hälsoprogram. Läs mer om våra rekommendationer under "Hälsa & Avel".

När du köper en raskatt är det viktigt att du frågar vilka tester som är gjorda. Att uppfödaren är medlem i en kattklubb som är ansluten till ett förbund är tyvärr ingen garanti för att uppfödaren har gjort de hälsotester som rekommenderas. För att vara helt säker, be uppfödaren att få se på testsvaren.

Läs mer på SVERAKs hemsida, Att Köpa Katt.

Slutligen, det ska kännas bra i magen och i hjärtat när man väljer uppfödare och kattunge!