Titlar

FIFe-titlar KCH & JCH

En raskatt, oavsett kastrat KCH & JCH eller ej, som är minst 4 månader och ej har fyllt 8 månader börjar tävla i klass 12 och kan erhålla titel Kitten Champion. När den är minst 8 månader och ej har fyllt 12 månader tävlar den i klass 11 och kan erhålla titeln Junior Champion. Efter tagen titel blir katten ej stoppad utan kan fortsätta tävla i samma klass. Katten behöver ej ha tagit Kitten Champion innan den tar Junior Champion.

För att uppnå titel gäller följande certifikat (erhållna vid en internationell FIFe-utställning)

Kitten ChampionTre certifikat CACC av 3 olika domare.
Det är valfritt i vilket land/länder dessa certifikat erhålls.

Junior Champion
Tre certifikat CACJ av 3 olika domare.
Det är valfritt i vilket land/länder dessa certifikat erhålls.

FIFe-titlar CH/PR, IC/IP, GIC/GIP, SC/SP

En okastrerad raskatt, som har fyllt 12 månader börjar tävla i klass 9 och kan erhålla titel Champion. En kastrerad raskatt börjar tävla i klass 10 och kan erhålla titeln Premier. Katten tävlar kvar i sin klass tills den erhållit det antal certifikat, och den titel, som krävs för att gå upp i nästa klass och tävla mot nästa titel.

För att uppnå titel gäller följande certifikat (erhållna vid en internationell FIFe-utställning)

Champion (CH)/ Premier (PR)
Tre certifikat CAC/CAP av 3 olika domare.
Det är valfritt i vilket land/länder dessa certifikat erhålls.
När katten är CH/PR börjar den tävla i klass 7 respektive 8.
Katten behöver inte ha uppnått KCH eller JCH tidigare.

International Champion (IC) / International Premier (IP)Tre certifikat CACIB/CAPIB tagna i minst två länder av tre olika domare.
När katten är IC/IP börjar den tävla i klass 5 respektive 6.

Grand International Champion (GIC) / Grand International Premier (GIP)
enligt ett av följande alternativ
alt 1: Sex certifikat CAGCIB/CAGPIB tagna i tre olika länder av minst tre olika domare
alt 2: Åtta certifikat CAGCIB/CAGPIB tagna i två olika länder av minst fyra olika domare
När katten är GIC/GIP börjar den tävla i klass 3 respektive 4.

Supreme Champion (SC) / Supreme Premier (SP)enligt ett av följande alternativalt 1: Nio certifikat CACS/CAPS tagna i tre olika länder av minst tre olika domare
alt 2: Elva certifikat CACS/CAPS tagna i två olika länder av minst sex olika domare.
När katten är SC/SP börjar den tävla i klass 1 respektive 2. Detta är den högsta titeln och den tävlar inte om ytterligare certifikat. Katten tilldelas hederspris, HP (Honorary Price).

Ovanstående titlar placeras framför kattens fullständiga namn.

För att uppnå JW, DSM, DVM, DM, DSW

Grattis du som har en katt med tillräckliga resultat för att kunna ansöka om titeln JW (Junior Winner), DSM (Distinguished Show Merit), DVM (Distinguished Variety Merit) eller DM (Distinguished Merit)

Ansökan sker på blnr 1051 som du kan hämta i MinaKatter.

Junior Winner (JW)

Gäller för katter av fullt godkänd ras
Fem gånger Best in Show (BIS) på internationella utställningar i klass 11 och/eller 12
JW-titeln placeras efter kattens fullständiga namn.

Distinguished Show Merit (DSM)
Gäller för alla vuxna katter av fullt godkänd ras (klass 1-10) och huskatter (klass 14)
Minst tio gånger Best in Show (BIS) på internationella utställningar
Kvalificeringsperiod minst 2 år + 1 dag
DSM-titeln placeras efter kattens fullständiga namn.

Distinguished Variety Merit (DVM)
Gäller för katter av fullt godkänd eller preliminärt godkänd ras
Minst tio gånger Bäst i Variant (BIV) på nationella eller internationella utställningar i klass 1-12
Kvalificeringsperiod minst 2 år + 1 dag
DVM-titeln placeras efter kattens fullständiga namn.

Distinguished Merit (DM)
Endast FIFe-titlar gäller
Han- eller honkatt med minst 5 avkommor med FIFe-titel IC/IP eller högre alternativt DSM, DVM, JW eller DM. Avkommor från hankatten måste tagit minst en ovanstående titel efter 2023-01-01.
DM-titeln placeras efter kattens fullständiga namn.
Finns avkommornas titlar registrerade i FindUs (=Sesam) behöver du inte sända kopior av underlag.

Distinguished Senior Winner (DSW)
Gäller för alla vuxna katter av fullt godkänd ras (klass 1-10) och huskatter (klass 14) som är minst 7 år gamla
Minst fem gånger Best in Show (BIS) på internationella utställningar
Kvalificeringsperiod minst 1 år + 1 dag och börjar 2022-01-01.
DSW-titeln placeras efter kattens fullständiga namn.
Förtydligande: Samtliga BIS ska vara tagna efter att katten fyllt 7 år. BIS från senior och vetaranklass är ej giltiga.

"Winner"-titlar

World Winner (WW)
Varje katt som blir Best in Show (BIS) vid World Show (Världsutställning) erhåller titeln WW med tillägg av det år utställningen ägde rum. WW-titeln placeras före kattens fullständiga namn och före kattens eventuella Champion/Premier-titel.

Scandinavian Winner (SW)
Varje katt som blir Best in Show (BIS) vid Scandinavian Winner Show erhåller titeln SW.SW-titeln placeras före kattens fullständiga namn och före kattens eventuella Champion/Premier-titel.

North Sea Winner (NSW)
Varje katt som blir Best in Show (BIS) vid North Sea Winner Show erhåller titeln NSW.NSW-titeln placeras före kattens fullständiga namn och före kattens eventuella Champion/Premier-titel.

Mediterranean Winner (MW)
Varje katt som blir Best in Show (BIS) vid Mediterranean Winner Show erhåller titeln MW.MW-titeln placeras före kattens fullständiga namn och före kattens eventuella Champion/Premier-titel.

Baltic Winner (BW)
Varje katt som blir Best in Show (BIS) vid Baltic Winner Show erhåller titeln BW.BW-titeln placeras före kattens fullständiga namn och före kattens eventuella Champion/Premier-titel.

American Winner (AW)
Varje katt som blir Best in Show (BIS) vid American Winner Show erhåller titeln AW.AW-titeln placeras före kattens fullständiga namn och före kattens eventuella Champion/Premier-titel.

National Winner (NW)
Titeln NW "delas ut" till den katt som fått flest poäng till Årets Katt, enligt slutliga BIV-listan, i respektive kategori I-IV samt huskatter.
NW-titeln placeras före kattens fullständiga namn och före kattens eventuella Champion/Premier-titel.