På  kattutställning

VAD ÄR EN KATTUTSTÄLLNING?

Syftet med kattutställning är att sprida kunskap om och visa upp alla godkända kattraser för besökare, men inte minst även kunskap om god katthållning! 

På utställningar - som även är en skönhetstävling för katt - visas katterna upp för utbildade domare som bedömer katterna efter hur respektive katt ser ut enligt rasens standard och även hur den beter sig på domarbordet.
De bästa katterna tas ut och då vägs både exteriöra egenskaper och temperament in. Det gör att uppfödare också får en god hjälp att utvärdera sitt avelsarbete. 

Oavsett orsak till att man besöker eller deltar i en kattutställning är det oftast både roligt, spännande och lärorikt för den katt-intresserade.

Den skrivna rasstandarden kan vara svår att förstå till en början. Men om man tar sig tiden att sitta vid en domare, och lyssna och titta när den dömer ett antal katter, kan man lära sig mycket om hur rasens standard tolkas i verkligheten.

Kanske känner du som är nybörjare att det är förvirrande (det kan även den som ställt ut flera gånger känna) eftersom det är många moment och flera regler att hålla ordning på?   Vi ska försöka att reda ut en del begrepp – och om du har fler frågor kan du prata med din Kattklubb, din uppfödare och/eller en klubbkamrat. Besök gärna en kattutställning innan du ställer ut första gången så du får lite inblick hur det går till.

VAD KRÄVS FÖR ATT FÅ STÄLLA UT?

 • Att du är huvud- eller familjemedlem (till en huvudmedlem) i en SVERAK-ansluten klubb och vara registrerad som kattens ägare i SVERAKs stambok.
 • Att katten är minst 4 mån gammal.
 • Att katten är vaccinerad enligt SVERAKs gällande regler (senast 1 år och tidigast 15 dagar före utställningen)

En del andra krav - för alla katter vid utställningen:

Karenstid gäller om din katt nyligen vaccinerats, ID-märkt, genomgått veterinärmedicinskt ingrepp, fått tandsten borttagen, blodprov och liknande.

Dessutom gäller en del andra krav för att få tillträde. För samtliga utställningskatter gäller:

 • katt äldre än 10 mån ska vara ID-märkt
 • för helvit katt (EMS-kod w) ska hörselintyg kunna uppvisas
 • för kastrerad katt över tio månader ska intyg om kastrering kunna uppvisas
 • klorna ska vara klippta, både på fram- och baktassar. Klipp gärna klorna ett par dagar före utställningen så att de hinner "filas" till lite.

Hitta utställning

Datum när utställningar arrangeras finns på SVERAK sidan Utställningslista och på den arrangerande klubbens hemsida finns inbjudan till utställningen. Inbjudan publiceras också i förbundstidningen Våra Katter (som du får hem i din brevlåda om du är huvudmedlem).

Du kan anmäla till vilken FIFe-utställning du vill i Sverige, Norge, Danmark m.fl. FIFes och SVERAKs regler för utställning gäller vid alla utställningar som arrangeras av en SVERAK-klubb. Anmäler du till utställning i annat land eller hos annat förbund gäller även arrangörens regler.

Inbjudan

I inbjudan kan du bland annat se när och var utställningen ska ske, när anmälan ska göras, vilka anmälningsavgifter som gäller och vart den ska betalas, om den är begränsad till ett visst antal katter och så vidare. Läs alltid inbjudan noggrant innan du anmäler till utställning och betalar in - anmälan är bindande. På inbjudan anges första och sista inbetalnings och anmälningsdatum. Det händer emellanåt att utställningar är begränsade till ett visst antal katter och/eller blir fulla (det vill säga fler anmälda katter än vad klubben kan ta emot) och för att vara säker på att komma med bör du anmäla och betala in avgiften i början av anmälningsperioden.

Det finns idag två alternativ att göra anmälan beroende på vad den arrangerande klubben skriver i sin inbjudan:

1. De flesta SVERAK-utställningar har numera onlineanmälan via "Mina Katter".

2. Anmälan kan även ske genom att fylla i en utställningsanmälan (hämta "Anmälan till utställning" påSVERAKs sida Blanketter)

Utställarbekräftelse

Har katten fått plats på utställningen får du utställarbekräftelse i "Mina Katter".

Kontrollera uppgifterna i bekräftelsen; till exempel kattens färg och den klass den ska tävla i. Om någon uppgift inte stämmer kontakta snarast den arrangerande klubben, oftast den som är mottagare av anmälningarna (om inget annat anges). Får du ingen bekräftelse ska du kontakta arrangerande klubb - klubben kan inte ta ansvar för att post, sms eller e-post inte kommer fram. Om katten inte får plats bör du få besked - i god tid - från klubben.

KATEGORIER

De tävlande raskatterna delas upp i fyra kategorier och domarna tar examen för varje kategori. Kategorierna beskrivs nedan med respektive ras.
Varje kategori delas upp i raser och färgvarianter och inom vissa raser slås färgvarianterna ihop till grupper. Vilken grupp rasen/färgen tävlar i framgår i FIFes EMS-lista.

KATEGORI 1

Exotic, perser, ragdoll, helig birma och turkisk van.

KATEGORI 2
American curl, la perm, maine coon, neva masquerade, norsk skogkatt, sibirisk katt och turkisk angora.
Samtliga raser i kategori 2 är gruppindelade raser.

KATEGORI 3
Bengal, burmilla, brittiskt korthår, brittiskt långhår, burma, chartreux, cymric, europé, kurilean bobtail, korat, manx, egyptian mau, ocicat, selkirk rex, singapura, snowshoe och sokoke.
Burmilla, kurilean bobtail, selkirk rex och manx är gruppindelade raser (manx bedöms efter svanslängd).

KATEGORI 4
Abessiner, balines, cornish rex, devon rex, don sphynx, german rex, japanese bobtail, orientaliskt korthår och långhår, peterbald, russian blue, siames, somali, sphynx och thai.
Cornish rex, devon rex, german rex, sphynx, don sphynx och peterbald är gruppindelade raser.

Så bedöms katten

I utställningskatalogen står katterna oftast i nummerordning, sortering utgår från vilken ras och färg (grupp) katten tillhör samt vilken klass katten tävlar i. De olika klasserna beror på hur gammal katten är och vilka tidigare utställningsmeriter (titlar) den har.

Katterna bedöms oftast i katalogordning men ibland väljer utställningsarrangören att ta till exempel alla kastrater inom en ras eller färg först. Detta är för att undvika att katterna ska tas fram och tillbaka till domaren flera gånger. Varje domare dömer ungefär fyrtio katter per dag, det vill säga cirka åttio katter under en tvådagarsutställning.

Vid domarbordet bedöms katten efter rasens standard. Domaren skriver en bedömningssedel för varje katt och anger omdömet, det bästa en katt kan erhålla är bedömning excellent (Ex.), gradering under denna nivå är "mycket bra" respektive "bra". Ungdjur och junior tilldelas inga certifikat utan endast EX1, EX" osv.

I alla klasser placerar man katterna från 1 till 4, finns det fler blir de oplacerade. 1:an erhåller ett certifikat, de andra blir Ex2, Ex3 & Ex4. Utställaren får originalet av bedömningssedeln efter att sekretariatet och prisrummet har hanterat den. Bedömningssedel hämtas på anvisad plats, kan vara informationen, sekretariatet eller på annat ställe. Där finns även ev. kokarder (rosetter) för dem som tagit cert, eller titel (ibland mot ett självkostnadspris).

Rasstandard

Varje ras har en standard som beskriver "idealkatten" även om en katt som uppfyller standardens alla krav knappast finns. Enligt standarden fördelas 100 poäng för varje katt, men poängen fördelas olika beroende på ras. Exempelvis poängbedöms:

 • huvudets form
 • kroppens storlek och form
 • ögonens form och färg
 • svansens längd och form
 • kondition med mera

Huskatter bedöms efter en huskattstandard och domaren tittar främst på kattens kondition, kroppsbyggnad och temperament.

TÄVLINGSMOMENTET

De tävlande raskatterna delas upp efter kategorier och tävlingsmomentet för raskatter kan delas upp i olika nivåer. Nivå 1-3 sker hos den första domaren medan nivå 4 görs av alla domare i finalen, även kallad "panelen".Även om det är flera olika steg får du endast en bedömningssedel som skrivs i samband med klassbedömningen.

Nivå 1 - Klassbedömning

Raskatter grundbedöms i sina respektive klasser. Klassvinnare kan tävla vidare mot BIV eller NOM.

De vuxna raskatterna tävlar för att erhålla certifikat, ofta används bara ordet "cert". Katterna i samma klass rangordnas och certifikat ges till klassvinnaren. Ju högre klass katten tävlar i desto högre poäng krävs för att den ska erhålla certifikat. Om en katt får bedömningen "draget certifikat" innebär detta att domaren anser att klassvinnaren inte når upp till de poäng som krävs för att få certifikat. Katten kan ändå få bedömningen "excellent".

Nivå 2 - Bäst i Variant (BIV)

Variant används som ett begrepp som omfattar en katts pälsfärg eller någon annan egenskap.

Raskatter
Klassvinnande raskatter (från nivå 1) tävlar vidare i nivå 2. För att erhålla resultatet BIV måste utställd katt uppnå minst 95 poäng.

BIV-vuxen, BIV-junior och BIV-ungdjur utses under förutsättning att det finns minst 3 katter närvarande i varje "åldersgrupp". Om det inte gör det slås grupperna ihop och bästa totalt utses. Kastrater tävlar alltså för sig (förutom kastrater yngre än 10 månader som tävlar som ungdjur eller junior). Finns det exempelvis endast två okastrerade och en kastrat närvarande tas inget BIV ut.

Nivå 3 - Nominering (NOM)

Nu är det dags för domaren att ta ut sina bästa katter! Detta kallas emellanåt "domarens bästa" även om det enligt regelverket heter Nominerad (NOM) det vill säga katt som är nominerad till panel.

Varje domare kan utse bästa ungdjur, bästa junior, bästa vuxen hane, bästa vuxen hona, bästa kastrat hane och bästa kastrat hona. Detta görs inom varje kategori som domaren har dömt. Har domaren dömt mer än en kategori så görs det fler nomineringar. Domaren kan välja att inte nominera inom vissa områden, om domaren anser att de katter som finns att välja på inte håller måttet. NOM utges till katt som uppnår minst 97 poäng.

Nivå 4 - Bästa Paneler / Best in Show (BIS)

Best in Show kan utses på något av följande sätt:

 • total: Kategori I, II, III och IV tillsammans eller
 • enskild: Kategori I, II, III och IV

När Best in Show är TOTAL, ska domarpanelen bestå av minst en internationell allround domare; när Best in Show är ENSKILD, kan internationella domare inom respektive kategori inkallas.

Vid Best in Show presenteras katterna för domarna av assistenter - inte av ägarna själva.

Panelen går ut på att samtliga domare som dömt inom samma kategori, tittar på sin och de andras nominerade katter och jämför dessa med varandra. Därefter röstar domarna på den katt de tycker är bäst. Domarnas röster räknas och vinnande katt blir Best in Show (BIS).

Varje kategori kan ha BIS-titlar för: vuxen hane, vuxen hona, vuxen kastrat hane, vuxen kastrat hona, junior och ungdjur. BOS - Best opposite sex (Bäst i motsatt kön) innebär att BIS vuxen hane jämförs med BIS vuxen hona liksom BIS kastrat hane med BIS kastrat hona. BOS är den "förlorande" katten. I sällsynta fall utses Best of Best (BOB), det vill säga de katter som blivit BIS tävlar mot varandra.

FÖRBEREDELSER & PACKLISTA

En utställning är en skönhetstävling och katten ska vara välvårdad, frisk och i bra kondition (är den smutsig eller i dålig kondition får den sämre bedömning och kan - i värsta fall - uteslutas från tävlan). Hur mycket du ska förbereda din katt beror alltså på vilken ras du har. Prata med din uppfödare eller någon klubbkamrat som har samma ras som du har och be om råd - och kanske praktisk hjälp.

En långhårig katt, som till exempel perser, kräver regelbunden skötsel under lång tid för att komma till sin rätt. Det räcker alltså inte bara att fixa katten dagen före utställningen. Schampo och balsam - och föning - det finns många olika tips och råd.

En korthårig katt är betydligt mer lättskött. Kanske räcker det med att borsta pälsen och gnida den med ett sämskskinn.

Packa inför resan

Till katten:

 • Stamtavlan 
 • Vaccinationsintyg ev. kastrerings- hörselintyg
 • Bekräftelsen
 • Burskynket
 • Sandlåda (anpassad till buren)
 • Sand (erbjuds på vissa tävlingar)
 • Mat- och vattenskålar
 • Mat
 • Ev. vatten
 • Pälsvårdsartiklar beroende på ras

Till dig:

 • Stol att sitta på (inte för skrymmande med tanke på trångt mellan gångarna)
 • Pengar att handla för hos våra monterförsäljare (swish brukar gå bra)
 • Fika
 • Kamera
 • Katten! (Man tror att det är självklart, men vi är många erfarna utställare som varit på väg ut genom dörren utan katt.)

När får man åka hem?

På en kattutställning stannar man kvar med katten i utställningslokalen tills panelerna är slut, eller om arrangörerna meddelar annat. Detta för att besökarna inte ska mötas av tomma burar när de betalat inträde till utställningen. Har man någon speciell anledning att åka tidigare så måste man ansöka om dispens i sekretariatet redan på morgonen. Vissa klubbar har infört att man måste ansöka om dispens innan utställningsdagen.
SVERAK har dock nyligen godkänt "tidig hemgång" då man låter utställare gå hem efter grundbedömningarna, det ska tydligt framgå i inbjudan att "tidig hemgång" tillämpas.

LYCKA TILL!