Anmälan till Uppfödar-registret

Här fyller Du i dina uppgifter till uppfödar-registret. Vi behöver veta ditt stamnamn, ditt namn, hur Du helst vill bli kontaktad, foton till din annons, länkar till ev. hemsida/Facebook/Instagram, vilket förbund du tillhör  samt om Du är Diplomerad uppfödare.