Om FörNEM 

FörNEM- Föreningen Neva Masquerade Sverige bildades 1 maj 2020. 

Vi välkomnar alla Neva Masquerade-älskare och intresserade oavsett nationalitet, förbund och kattklubb. Neva Masquerade har varit godkänd som egen ras sedan 2009 och då är det på tiden att rasen får en egen förening. Givetvis välkomnar vi och värnar vi om ett gott och viktigt samarbete med syskonrasen Sibirisk katt. 

Namnet FörNEM står som en förkortning av Föreningen plus NEM, vilket är raskoden för Neva Masquerade. Går vi långt bakåt i den ryska historien så ansågs den maskade Neva Masquerade lite mer "FörNEM". Logotypen, symbolen och (katt)ansiktet utåt blev en självklarhet. Masken symboliserar såväl den maskade Neva Masquerade som de baler och maskerader vid den ryska floden Neva som gav rasen sitt namn.         

Anledningen till föreningens uppkomst grundar sig främst på vikten av att värna om rasens hälsa och rasstandard samt ställa krav på oss uppfödare.
Det krävs en hel del av en seriös uppfödare och behovet av vägledning och rådgivning blir allt större då Neva Masquerade snabbt ökar i sin popularitet liksom antalet uppfödare vilket givetvis gläder oss.

                                        
FörNEM:s syfte är att värna om rasens framtid och att verka för en frisk samt målinriktad avel. Dit når vi endast genom att tillsammans på ett ansvarsfullt sätt engagera, dela goda råd och kunskap under ett gott samarbete.

Fördelaktiga forum, avels- och hälsoråd med mera finns tillgängliga för våra medlemmar att ta del av. Tveka aldrig att kontakta oss med era åsikter, frågor och förslag på aktiviteter.
                                         
Man behöver inte nödvändigtvis ha en egen katt för att vara medlem, vi välkomnar alla Neva Masquerade älskare och seriösa uppfödare till FörNEM! 

/Styrelsen


Veterinär Lennart Nilfors

Vi har glädjen att berätta att veterinär Lennart Nilfors har tackat ja till att bli FörNEM:s hedersmedlem och samarbetspartner.


Veterinär Lennart Nilfors

Lennart har jobbat som veterinär sedan 1984. Han har hela tiden jobbat med kardiologi och ultraljudsdiagnostik samt med internmedicin. Han har även hunnit med ett antal vetenskapliga publikationer i internationella tidskrifter och varit engagerad i hälsoprogram både hos katt och hund sedan mycket lång tid. Han brinner för djurs hälsa och välfärd. Privat håller Lennart på med hästar och föder upp både islandshästar och travhästar. Han har såklart också en fantastisk katt samt sex hundar och kaniner.
Lever alltså både för och med djur!