Klasser & Titlar

FIFes utställningsklasser 1-14

Klarläggande rörande klass och ålder - beräknas utifrån det datum som katten är född (inte antal räknade veckor).

RASKATT - 4-12 månader - okastrerad eller kastrerad

KLASS 12 - Ungdjur 4-7 månader
Katten ska vara minst 4 mån, men inte fyllt 7 mån (under aktuell utställningsdag).

KLASS 11 - Junior 7-12 månader
Katten ska vara minst 7 mån, men inte fyllt 12 mån (under aktuell utställningsdag).

OKASTRERAD RASKATT

KLASS 9-Öppen klass
Katten - som ännu inte har någon titel - ska vara minst 12 mån under aktuell utställningsdag. Katt i klass 9 tävlar om CAC (Certificat d'Aptitude de Championat) - minst 93 poäng ska uppnås.
3 st. CAC utdelade av 3 olika domare ger titeln Champion. Det är valfritt i vilket land/länder dessa certifikat erhålls. Katten tävlar därefter vidare i klass 7.

KLASS 7 -Champion-Katten har redan uppnått titeln Champion (CH). Katt i klass 7 tävlar om CACIB (Certificat d'Aptitude de Championat International de Beauté) - minst 95 poäng ska uppnås. 3 st. CACIB utdelade av 3 olika domare i minst 2 länder ger titeln International Champion. Katten tävlar därefter vidare i klass 5.

KLASS 5 -International Champion

Katten har redan uppnått titeln International Champion (IC). Katt i klass 5 tävlar om CAGCIB (Certificat d'Aptitude de Grand Championat International de Beauté) - minst 96 poäng ska uppnås.
För att erhålla titeln Grand International Champion och tävla vidare i klass 3 gäller:
Antingen ska katten ha 6 st. CAGCIB från minst 3 olika domare i 3 olika länder eller 8 st. CAGCIB från minst 4 olika domare i 2 olika länder.

KLASS 3 -Grand International Champion

Katten har redan uppnått titeln Grand International Champion (GIC). Katt i klass 3 tävlar om CACS (Certificat d'Aptitude au Championat Suprême) - minst 97 poäng ska uppnås.
För att erhålla titeln Supreme Champion och tävla vidare i klass 1 gäller:
Antingen ska katten ha 9 st. CACS från minst 3 olika domare i 3 olika länder eller 11 st. CACS från minst 6 olika domare i 2 olika länder.

KLASS 1 -Supreme Champion
Katten har redan uppnått titeln Supreme Champion (SC). Katt i klass 1 har uppnått den högsta titeln för okastrerade katter och tävlar inte om ytterligare certifikat. Katten tilldelas hederspris, HP (Honorary Price). Katt i klass 1 rangordnas inte. Fram till 2009 var namnet på titeln Europa Champion (EC).


KASTRERAD RASKATT

KLASS 10 -Kastratklass

Katten - som ännu inte har någon titel - ska vara minst 12 månader gammal under aktuell utställningsdag. Katt i klass 10 tävlar om CAP (Certificat d'Aptitude de Premier) - minst 93 poäng ska uppnås.
3 st. CAP utdelade av 3 olika domare ger titeln Premier. Det är valfritt i vilket land/länder dessa certifikat erhålls.
Katten tävlar därefter vidare i klass 8.

KLASS 8 - Premier
Katten har redan uppnått titeln Premier (PR). Katt i klass 8 tävlar om CAPIB (Certificat d'Aptitude de Premier International de Beauté) - minst 95 poäng ska uppnås.
3 st. CAPIB, utdelade av 3 olika domare i minst 2 länder ger titeln International Premier. Katten tävlar därefter vidare i klass 6.

KLASS 6 - International Premier
Katten har redan uppnått titeln International Premier (IP). Katt i klass 6 tävlar om CAGPIB (Certificat d'Aptitude de Grand Premier International de Beauté) - minst 96 poäng ska uppnås.
För att erhålla titeln Grand International Premier och tävla vidare i klass 4 gäller:
Antingen ska katten ha 6 st. CAGPIB från minst 3 olika domare i 3 olika länder eller
8 st. CAGPIB från minst 4 olika domare i 2 olika länder.

KLASS 4 - Grand International Premier
Katten har redan uppnått titeln Grand International Premier (GIP). Katt i klass 4 tävlar om CAPS (Certificat d'Aptitude au Premium Suprême) - minst 97 poäng ska uppnås.
För att erhålla titeln Supreme Premier och tävla vidare i klass 2 gäller:
Antingen ska katten ha 9 st. CAPS från minst 3 olika domare i 3 olika länder eller
11 st. CAPS från 6 olika domare i 2 olika länder.

KLASS 2 - Supreme Premier

Katten har redan uppnått titeln Supreme Premier (SP). Katt i klass 2 har uppnått den högsta titeln för kastrerade katter och tävlar inte om ytterligare certifikat. Katten tilldelas hederspris, HP (Honorary Price). Katt i klass 2 rangordnas inte.
Fram till 2009 var namnet på titeln Europa Premier (EP).

KLASS 13 a, b och c

KLASS 13 a - NOVISKLASS
FIFes regler säger: En novis är en katt vars föräldrar är okända eller en katt utan stamtavla. En katt kan endast ställas ut i novisklassen:

  • en gång
  • på internationell utställning i sitt hemland
  • när den har uppnått 10 månaders ålder
  • som XLH/XSH * följt av EMS-koden för målrasen inom parenteser och
  • efter att ha blivit kontrollerad av det nationella FIFe-förbundet med hänsyn till FIFes regler för uppfödning och stambokföring, 9.2.

För att ansöka om tillstånd att stambokföras som novis, ska en välmotiverad skriftlig ansökan sändas till SVERAK om varför katten bör beviljas tillstånd. Då gärna med bilder och så utförlig information som möjligt om katten, och syftet. Ju bättre underbyggd ansökan, ju större chans att få den beviljad.

SVERAK är mycket restriktiv med novisgodkännande!

KLASS 13 b - KONTROLLKLASS
Kontrollklassen är för de raser som är under framavling eller för raskorsning under förutsättning att SVERAK i förväg gett tillstånd till parningen (kontrollavelstillstånd), att katten ställs ut på en SVERAK-utställning och att den uppnått minst fyra månaders ålder. Läs mer om kontrollklass i FIFes och SVERAKs regler för utställning.

KLASS 13 c - FÄRGBESTÄMNING
För att fastställa korrekt EMS-kod, kan katt i denna klass få pälsfärg eller annan egenskap kontrollerad på begäran av det nationella förbundet, det nationella avelsrådet eller på begäran av utställaren.
I denna klass kontrolleras katten av två internationella FIFe-domare och det kan ske innan den officiella bedömningen börjar. Katten erhåller ingen skriftlig bedömning, ej heller poänggradering eller rangordning, utan endast intyg om fullständig EMS-kod, undertecknat av båda domarna.

KLASS 14 - HUSKATT

Klass för huskatt (utan stamtavla) äldre än uppskattningsvis fyra månader. Klassen är indelad i långhåriga respektive korthåriga huskatter som i sin tur delas upp i hanar och honor.
Huskatt ska ha av SVERAK utfärdat huskattbevis för att få delta på utställning.

NATIONELLA UTSTÄLLNINGSKLASSER

De nationella klasserna 15-18 är endast öppna för enskilda medlemmar i FIFe och det är arrangerande klubb som väljer om de vill ha med dessa klasser eller inte.

KLASS 15 a - SENIOR
Klass för alla katter, både raskatter och huskatter, mellan 7 och 10 år. Klassen är uppdelad i hanar och honor och en bästa totalt tas ut inom respektive kategori.

KLASS 15 b - VETERAN

Klass för alla katter, både raskatter och huskatter, från 10 år och äldre. Klassen är uppdelad i hanar och honor och en bästa totalt tas ut inom respektive kategori. 

KLASS 16 - AVEL

Klass för okastrerad raskatt med minst tre avkommor utställda till bedömning i klass 1-12. Klassen är uppdelad i hanar och honor inom respektive kategori.
Klarläggande: Vid tävlande i avelsklass måste inte katten tävla i internationell klass. Det som gäller är att katten måste vara närvarande på utställning och vara fertil. Det räcker alltså att katten tävlar enbart i klass 16. Det är upp till klubben att avgöra om denna klass ska avgiftsbeläggas eller inte - detta ska framgå på inbjudan.
Katt registrerad som XSH/XLH eller non kan inte tävla i avelsklass.

KLASS 17 - UPPFÖDNING
Klass för uppfödare och uppfödaren måste vara utställare på utställningen. Minst fem katter med uppfödarens FIFe-stamnamn ska delta i klass 1-12. Minst en av katterna måste vara yngre än tio månader (dvs. klass 11-12).

KLASS 18 - KULLKLASS
I kullklass kan uppfödare ställa ut kull som är fyra-sju månader. Minst tre kattungar ska vara med vid bedömningen men hela kullen behöver inte deltaga. Domaren bedömer kullens jämnhet utifrån rasens standard.
Det är upp till arrangerande klubb att besluta om kattungarna måste ställas ut i klass 12 för att få tävla i kullklass. Detta ska anges på inbjudan.

Klarläggande klass 18: Uppfödaren ska anmäla kullen till klass 18 (nationell klass) men uppfödaren behöver inte vara ägare till någon av kattungarna. Det är upp till arrangerande klubb att besluta om kattungarna måste ställas ut i klass 12 för att få tävla i kullklass. Detta ska anges på inbjudan. 


 Junior Winner (JW)

Gäller för katter av fullt godkänd ras
Fem gånger Best in Show (BIS) på internationella utställningar i klass 11 och/eller 12
JW-titeln placeras efter kattens fullständiga namn.

OBS! FIFe har gett dispens angående JW-titeln pga covid-19 att katter födda 2019-05-16 eller senare som har vunnit Best In Show 3 gånger i klass 11 och/eller 12.

Distinguished Show Merit (DSM)
Gäller för alla vuxna katter av fullt godkänd ras (klass 1-10) och huskatter (klass 14)
Minst tio gånger Best in Show (BIS) på internationella utställningar
Kvalificeringsperiod minst 2 år + 1 dag
DSM-titeln placeras efter kattens fullständiga namn.

Distinguished Variety Merit (DVM)
Gäller för katter av fullt godkänd eller preliminärt godkänd ras
Minst tio gånger Bäst i Variant (BIV) på nationella eller internationella utställningar i klass 1-12
Kvalificeringsperiod minst 2 år + 1 dag
DVM-titeln placeras efter kattens fullständiga namn.

Distinguished Merit (DM)
Endast FIFe-titlar gäller
DM-hane; minst tio avkommor med titeln IC/IP, JW, DSM eller högre
eller
DM-hona; fem avkommor med titeln IC/IP, JW, DSM eller högre
DM-titeln placeras efter kattens fullständiga namn.
Finns avkommornas titlar registrerade i FindUs (=Sesam) behöver du inte sända kopior av underlag.

Distinguished Senior Winner (DSW)
Gäller för alla vuxna katter av fullt godkänd ras (klass 1-10) och huskatter (klass 14) som är minst 7 år gamla
Minst fem gånger Best in Show (BIS) på internationella utställningar
Kvalificeringsperiod minst 1 år + 1 dag och börjar 2022-01-01.
DSW-titeln placeras efter kattens fullständiga namn.