Utsällningsklasser

Klarläggande rörande klass och ålder: Ålder för klass – exempelvis klass 11 Junior och klass 12 Kattunge – beräknas utifrån det datum som katten är född (inte antal räknade veckor). 


Klass 12 – Kattunge 4-8 månader
Katten ska vara minst fyra månader gammal men ska inte ha fyllt åtta månader (under aktuell utställningsdag). Katt i klass 12 tävlar om CACC (Certificat d'Aptitude au Championnat de Chatons de Beauté ) – minst 93 poäng ska uppnås.
Tre CACC utdelade av tre olika domare ger titeln Kitten Champion. Det är valfritt i vilket land/länder dessa certifikat erhålls.

Klass 11 – Junior 8-12 månader
Katten ska vara minst åtta månader gammal men ska inte ha fyllt tolv månader (under aktuell utställningsdag). Katt i klass 11 tävlar om CACJ (Certificat d'Aptitude au Championnat de Jeunes de Beauté ) – minst 93 poäng ska uppnås.
Tre CACJ utdelade av tre olika domare ger titeln Junior Champion. Det är valfritt i vilket land/länder dessa certifikat erhålls. 

Fertil vuxen raskatt

Klass 9 – Öppen klass
Katten – ska ska vara minst 12 månader gammal under aktuell utställningsdag. Katt i klass 9 tävlar om CAC (Certificat d'Aptitude de Championat) – minst 93 poäng ska uppnås.
Tre CAC utdelade av tre olika domare ger titeln Champion. Det är valfritt i vilket land/länder dessa certifikat erhålls. Katten tävlar därefter vidare i klass 7.

Klass 7 – Champion Ny regel från och med 1/7 2024!
Katten har redan uppnått titeln Champion (CH). Katt i klass 7 tävlar om CACIB (Certificat d'Aptitude de Championat International de Beauté) – minst 95 poäng ska uppnås.

Från och med 2024-07-01 gäller följande gör att erhålla titel Internationell Champion:

  • 3 CACIB från 3 olika domare i minst 2 olika länder erhållna senast 2024-06-30.
  • 4 CACIB från 3 olika domare oavsett när (före eller efter 2024-07-01) eller var (i vilket land)

Det innebär att de katter som har erhållit 4 certifikat i klass 7 före 1/7 erhåller titel genom att utställare via sin klubb rapporterar in tagen titel genom att uppvisa 4 certifikat i klass 7 från minst 3 olika domare.

Klubb anmäler tagen titel på samma vis som medlems titel tagen i utlandet (med undantaget att titel i detta fall inte är tagen på utställning utan erhållen i enlighet med ny regel).

Klass 5 – International Champion
Katten har redan uppnått titeln International Champion (IC). Katt i klass 5 tävlar om CAGCIB (Certificat d'Aptitude de Grand Championat International de Beauté) – minst 96 poäng ska uppnås.
För att erhålla titeln Grand International Champion och tävla vidare i klass 3 gäller:
Antingen ska katten ha sex CAGCIB från minst tre olika domare i tre olika länder eller
åtta CAGCIB från minst fyra olika domare i två olika länder.

Klass 3 – Grand International Champion
Katten har redan uppnått titeln Grand International Champion (GIC). Katt i klass 3 tävlar om CACS (Certificat d'Aptitude au Championat Suprême) – minst 97 poäng ska uppnås.
För att erhålla titeln Supreme Champion och tävla vidare i klass 1 gäller:
Antingen ska katten ha nio CACS från minst tre olika domare i tre olika länder eller
elva CACS från minst sex olika domare i två olika länder.

Klass 1 – Supreme Champion
Katten har redan uppnått titeln Supreme Champion (SC). Katt i klass 1 har uppnått den högsta titeln för okastrerade katter och tävlar inte om ytterligare certifikat.
Katten tilldelas hederspris, HP (Honorary Price). Katt i klass 1 rangordnas inte.
Fram till 2009 var namnet på titeln Europa Champion (EC).

Kastrerad vuxen raskatt

Klass 10 – Kastratklass
Katten – som ännu inte har någon titel – ska ska vara minst 12 månader gammal under aktuell utställningsdag. Katt i klass 10 tävlar om CAP (Certificat d'Aptitude de Premier) – minst 93 poäng ska uppnås.
Tre CAP utdelade av tre olika domare ger titeln Premier. Det är valfritt i vilket land/länder dessa certifikat erhålls.
Katten tävlar därefter vidare i klass 8.

Klass 8 – Premier Ny regel från och med 1/7 2024!

Katten har redan uppnått titeln Premier (PR). Katt i klass 8 tävlar om CAPIB (Certificat d'Aptitude de Premier International de Beauté) – minst 95 poäng ska uppnås.

För att erhålla titel Internationell Premier krävs 4 CAPIB i klass 8 från minst 3 olika domare.

Det tidigare kravet att certifikaten ska vara från minst 2 länder upphör.

Från och med 2024-07-01 gäller följande gör att erhålla titel Internationell Premier:

  • 3 CAPIB från 3 olika domare i minst 2 olika länder erhållna senast 2024-06-30.
  • 4 CAPIB från 3 olika domare oavsett när (före eller efter 2024-07-01) eller var (i vilket land)

Det innebär att de katter som har erhållit 4 certifikat i klass  8 före 1/7 erhåller titel genom att utställare via sin klubb rapporterar in tagen titel genom att uppvisa 4 certifikat i klass  8 från minst 3 olika domare.

Klubb anmäler tagen titel på samma vis som medlems titel tagen i utlandet (med undantaget att titel i detta fall inte är tagen på utställning utan erhållen i enlighet med ny regel).

Klass 6 – International Premier
Katten har redan uppnått titeln International Premier (IP). Katt i klass 6 tävlar om CAGPIB (Certificat d'Aptitude de Grand Premier International de Beauté) – minst 96 poäng ska uppnås.
För att erhålla titeln Grand International Premier och tävla vidare i klass 4 gäller:
Antingen ska katten ha sex CAGPIB från minst tre olika domare i tre olika länder eller
åtta CAGPIB från minst fyra olika domare i två olika länder.

Klass 4 – Grand International Premier
Katten har redan uppnått titeln Grand International Premier (GIP). Katt i klass 4 tävlar om CAPS (Certificat d'Aptitude au Premium Suprême) – minst 97 poäng ska uppnås.
För att erhålla titeln Supreme Premier och tävla vidare i klass 2 gäller:
Antingen ska katten ha nio CAPS från minst tre olika domare i tre olika länder eller
elva CAPS från sex olika domare i två olika länder.

Klass 2 – Supreme Premier
Katten har redan uppnått titeln Supreme Premier (SP). Katt i klass 2 har uppnått den högsta titeln för kastrerade katter och tävlar inte om ytterligare certifikat. Katten tilldelas hederspris, HP (Honorary Price). Katt i klass 2 rangordnas inte.
Fram till 2009 var namnet på titeln Europa Premier (EP).

Novisklass, kontrollklass och färgbestämning

Klass 13 a, b och c

Klass 13 a – Novisklass
FIFes regler säger: En novis är en katt vars föräldrar är okända eller en katt utan stamtavla. En katt kan endast ställas ut i novisklassen:

  • en gång
  • på internationell utställning i sitt hemland
  • när den har uppnått 12 månaders ålder
  • som XLH/XSH * följt av EMS-koden för målrasen inom parenteser och
  • efter att ha blivit kontrollerad av det nationella FIFe-förbundet med hänsyn till FIFes regler för uppfödning och stambokföring, 9.2.

För att ansöka om tillstånd att stambokföras som novis, ska en välmotiverad skriftlig ansökan sändas till SVERAK om varför katten bör beviljas tillstånd. Då gärna med bilder och så utförlig information som möjligt om katten, och syftet. Ju bättre underbyggd ansökan, ju större chans att få den beviljad.

SVERAK är mycket restriktiv med novisgodkännande!

Klass 13 b – Kontrollklass
Kontrollklassen är för de raser som är under framavling eller för raskorsning under förutsättning att SVERAK i förväg gett tillstånd till parningen (kontrollavelstillstånd), att katten ställs ut på en SVERAK-utställning och att den uppnått minst fyra månaders ålder. Läs mer om kontrollklass i FIFes och SVERAKs regler för utställning.

Klass 13 c – Färgbestämning
För att fastställa korrekt EMS-kod, kan katt i denna klass få pälsfärg eller annan egenskap kontrollerad på begäran av det nationella förbundet, det nationella avelsrådet eller på begäran av utställaren.
I denna klass kontrolleras katten av två internationella FIFe-domare och det kan ske innan den officiella bedömningen börjar. Katten erhåller ingen skriftlig bedömning, ej heller poänggradering eller rangordning, utan endast intyg om fullständig EMS-kod, undertecknat av båda domarna.

Har din katt blivit färgändrad vid utställning? Läs viktig information om hur du ska göra (pdf-dokument).

Klass 15 a – SENIOR

Klass för alla katter, både raskatter och huskatter, mellan 7 och 10 år. Klassen är uppdelad i hanar och honor och en bästa totalt tas ut inom respektive kategori.

Klass 15 b – Veteran

Klass för alla katter, både raskatter och huskatter, från 10 år och äldre. Klassen är uppdelad i hanar och honor och en bästa totalt tas ut inom respektive kategori.

Klass 16 – Avel

Klass för okastrerad raskatt med minst tre avkommor utställda till bedömning i klass 1-12. Klassen är uppdelad i hanar och honor inom respektive kategori.
Klarläggande: Vid tävlande i avelsklass måste inte katten tävla i internationell klass. Det som gäller är att katten måste vara närvarande på utställning och vara fertil. Det räcker alltså att katten tävlar enbart i klass 16. Det är upp till klubben att avgöra om denna klass ska avgiftsbeläggas eller inte – detta ska framgå på inbjudan.
Katt registrerad som XSH/XLH eller non kan inte tävla i avelsklass. (TUK – 2012-04 – konf styr.möte 2012-10. SVERAKs styrelsemöte nr 5/14 & 2/15)

Klass 17 – Uppfödning

Klass för uppfödare och uppfödaren måste vara utställare på utställningen. Minst fem katter med uppfödarens FIFe-stamnamn ska delta i klass 1-12. Minst en av katterna måste vara yngre än tolv månader (dvs. klass 11-12).

Klass 18 – Kullklass

I kullklass kan uppfödare ställa ut kull som är fyra-åtta månader. Minst tre kattungar ska vara med vid bedömningen men hela kullen behöver inte deltaga. Domaren bedömer kullens jämnhet utifrån rasens standard.
Det är upp till arrangerande klubb att besluta om kattungarna måste ställas ut i klass 12 för att få tävla i kullklass. Detta ska anges på inbjudan.
Klarläggande klass 18: Uppfödaren ska anmäla kullen till klass 18 (nationell klass) men uppfödaren behöver inte vara ägare till någon av kattungarna. Det är upp till arrangerande klubb att besluta om kattungarna måste ställas ut i klass 12 för att få tävla i kullklass. Detta ska anges på inbjudan. (TUK – 2010-08 – konf styr.möte 2012-10)