Premier

PR S*Mannegumman's Heidim Cappi 

Färg: NEM ny 21
Hane
Ägare: Monica Aasnes
Fotograf: Sanna Hortlund
Björkstakattens Internationella kattutställning, Umeå 2022-05-15

PR SE*Littlecoolcats 3rd Rosetta  

Färg: NEM ns 03 21
Hona
Ägare och fotograf: Carolin Melin
Sydkattens Internationella kattutställning, Malmö,   2021-10-03

PR SE*Malådalen´s Idun

Färg: NEM ns 21
Hona
Ägare och fotograf: Therese Johansson
NOS Internationella kattutställning i Luleå, 2016-08-29