International Premier

IP SE*Beauty Betulas Alicia

Färg: NEM as 21
Kön: Hona
Ägare & Fotograf: Elina Lindroth
Östkattens Internationella Kattutställning, Norrköping, 2022-10-08

IP IC SE*Triquetras Virgo 

Färg: NEM n 09 21
Kön: Hane
Ägare & Fotograf: Sanna Hortlund
Björkstakattens Internationella kattutställning, Umeå, 2022-05-15