NEM ns 01/02/03/09 21

Brunsilver agoutimaskad med vitt. 

NEM ns 09 21

Brunsilveragoutimaskad-vit
SE*SuzNoOne's Havanna
Ägare: Annso Edin